Агаар Сэлгэлтийн Системийн Хаягдал Дулааныг Ашиглах

Нийтлэсэн: @superassist
Зохиогч:
Он: 2010
Хуудасны тоо:
Төрөл: Сурах бичиг, гарын авлага
Ангилал: Барилга угсралт

Манай улсад 1997 оноос эхлэн дулааны эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга төлөвлөж эхэлсэн билээ. Үүнээс өмнө баригдсан барилгууд нь сүүлийн үед хэрэгцээ шаардлага нь өсөн нэмэгдэж байгаа эрчим хүчний хэмнэлттэй төлөвлөлтийн арга хэмжээг тооцдоггүй байсан учраас тухайн барилгуудад гадна агаарын шүүрэлт (ердийн агаар сэлгэлт, аэраци) өндөр байдаг. Эрчим хүчний хэмнэлттэй орчин үеийн барилгуудын битүүмжлэлийн зэрэг илүү өндөр болсон учраас агаар сэлгэлтийн системийг хангал