Барилгын Эрчим Хүч Хэмнэлтийн МОН/09-301 Төсөл

Нийтлэсэн: @superassist
Зохиогч:
Он: 2010
Хуудасны тоо:
Төрөл: Сурах бичиг, гарын авлага
Ангилал: Барилга угсралт

Барилгын Эрчит Хүч Хэмнэлтийн (БЭХХ) Төслийн үндсэн зорилго нь Монгол улсын барилгын салбараас ялгарч буй хүлэмжийн хийн жилийн өсөлтийн хэмжээг бууруулах ба энэхүү зорилгодоо хүрэхийн тулд Монгол улсын барилгын салбарт шинээр баригдах орон сууц, олон нийтийн барилгын эрчим хүчний хэрэглээг хэмнэх явдал юм. Ингэхдээ эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга, байгууламжуудгыг