ДУЛААЛГАТАЙ ХАВТГАЙЛЖИН БҮТЭЭЦТЭЙ ХУВИЙН ОРОН СУУЦ

Нийтлэсэн: @superassist
Зохиогч:
Он: 2010
Хуудасны тоо:
Төрөл: Сурах бичиг, гарын авлага
Ангилал: Барилга угсралт

1940-өөд оноос эхлэн дулаалгатай хавтгайлжин бүтээцийг барилгын “шинэ” материал болгон хэрэглэжирсэн. Энэ нь хоёр хавтангийн дунд дулаан тусгаарлагч материалыг хавчуулан гарганавсан бүтээгдэхүүн юм. Ихэнх хавтгайлжууднь наамал хавтан, OSB хэмээхзорогдсон хавтан, металлхуудас, зүсмэлбанз, наамалхавтан, магнезит, фибер-цемент гэх мэт хавтанг гадна өнгөлгөөнд хэрэглэнэ. Харин дулаалгын хувьд полистрин (EPS), (XPS) болон уретан хөөс зэрэг олон тооны материал хэрэглэж болно.