Дурсамжаар хөглөгдсөн нэгэн жаран

Нийтлэсэн: @superassist
Зохиогч:
Он: 2015
Хуудасны тоо:
Төрөл: Ном, сэтгүүл
Ангилал: Түүх, угсаатан судлал

Төрөлх сургуулийнхаа түүхт жаран жилийн ойг тохиолдуулан 1955 оноос эдүүгээг хүртэлч түүхийг зургаан арван жилээр багцлан анх удаа эмхэтгэн, та бүхний гэгээн ухаан, тунгалаг мэлмийд толилуулж байна. Төрөлх сургуулийнхаа түүхт жаран жилийн ойг тохиолдуулан 1955 оноос эдүүгээг хүртэлч түүхийг зургаан арван жилээр багцлан анх удаа эмхэтгэн, та бүхний гэгээн ухаан, тунгалаг мэлмийд толилуулж байна.