Эрчим Хүчний Хэмнэлттэй Барилгын Төлөвлөлт Ба Угсралтын Технологи

Нийтлэсэн: @superassist
Зохиогч:
Он: 2010
Хуудасны тоо:
Төрөл: Сурах бичиг, гарын авлага
Ангилал: Барилга угсралт

Дэлхийн улс орны хөгжлийг үнэлэхдээ нэгдүгээрт тухайн орны ард иргэдийн боловсрол соёл, хоёрдугаарт барилгажилтаар нь авч үздэг билээ. Манай орны хувьд хөгжлийн хэлбэр өндөр хурдтайгаар явж байгаа нь сүүлийн үед хэрэгжүүлж буй улс төрийн бодолгл болон иргэдийн орон сууцанд амьдрах эрэлт хэрэгцээнээс харагдаж байна. Гэвч манай барилгын гүйцэтгэгч байгууллагууд барилга