Эрчим Хүчний Хэмнэлттэй Гэрэлтүүлэг

Нийтлэсэн: @superassist
Зохиогч:
Он: 2010
Хуудасны тоо:
Төрөл: Сурах бичиг, гарын авлага
Ангилал: Барилга угсралт

Өнөөдөр бидэнд эх дэлхийгээ аврахаас илүү чухал зүйл байхгүй билээ. Судлаачдын үзэж байгаагаар хүлэмжийн хийн ялгаруулалт дэлхийн даах даацийн хэмжээнээс даруй 2 дахин их байгааг тогтоосон. Цаашдаа нүүрсхүчлийн давхар ислийн агаар дахь агууламж 380 ppm байгаань өнгөрсөн 4 сая жилд хүрсэн хамгийн өндөр түвшин болно. Гэрэлтүүлэг бол бидний амьдралын үндсэн хэрэгцээ. Юуны өмнө байгаль орчинд ээлтэй, эрчим хүчний үрашигтай гэрэлтүүлэгчийг өргөнөөр хэрэглэх нь хүлэмжийн