Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, шинжилгээ мэдээллийн нэгдсэн сан DocStore.MN –ийн гарын авлага

Нийтлэсэн: @superassist
Зохиогч: Супер Ассист Системс ХХК
Он: 2014
Хуудасны тоо:
Төрөл: Сурах бичиг, гарын авлага
Ангилал: Програм хангамж

Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, шинжилгээ мэдээллийн нэгдсэн сан DocStore.MN–ийн ЗОХИЦУУЛАГЧ хэрэглэгчтэй гэрээ байгуулсан НИЙТЛЭГЧ хэрэглэгч өөрийн нэр дээр зохиогчийн эрх бүхий мэдээллийг DocStore.MN дээр байрлуулна. DocStore.MN дээр байрлуулсан мэдээллийг УНШИГЧ хэрэглэгч төлбөртэй болон үнэгүй хэлбэрээр зөвхөн уншина. Аливаа мэдээллийг татан авч ашиглах боломжгүй.