Хүрэл тогоот - 2015

Нийтлэсэн: @selmonal
Зохиогч: Нийгмийн шижлэх ухааны залуу эрдэмтдийн холбоо
Он: 2015
Хуудасны тоо:
Төрөл: Эрдэм шинжилгээний бүтээл
Ангилал: Боловсрол, Шинжлэх ухаан

Нийгмийн шижлэх ухааны залуу эрдэмтдийн эрдэм шинжилгээний бага хурал. Нийгмийн шижлэх ухааны залуу эрдэмтдийн эрдэм шинжилгээний бага хурал.