Кондиционерийн Систем Ба Хөргөлтийн Ачаалал

Нийтлэсэн: @superassist
Зохиогч:
Он: 2010
Хуудасны тоо:
Төрөл: Сурах бичиг, гарын авлага
Ангилал: Барилга угсралт

Агаарын кондиционер гэж хүний тав тух болон технологийн үйл ажиллагаа явагдах тааламжтай нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор өрөөний агаарын нийт эсвэл зарим параметрыг (агаарын температур, чийглэг, хөдөлгөөний хурдг.м) тодорхой түвшинд тогтвортой байлгахыг хэлнэ. Агаарын кондиционерыг кондиционерын систем (КС) гэж нэрлэдэг цогц тоног төхөөрөмжөөр гүйцэтгэнэ. Кондиционерийн систем нь агаар хүлээн авагч сараалж, тоноглол, өгөх агаарын шаардлагат параметрыг боловсруулах- шүүлтүүр, дулаан