МОНГОЛЫН ФИЛОСОФИЙН НОМ ЗҮЙ

Нийтлэсэн: @superassist
Зохиогч: доктор (Ph.D) М.Золзаяа, доктор (Ph.D), дэд профессор Э.Жигмэддорж
Он: 2015
Хуудасны тоо:
Төрөл: Ном, сэтгүүл
Ангилал: Боловсрол, Шинжлэх ухаан

ШУА-ийн Философийн хүрээлэнгээс эрхлэн энэхүү ном зүй эмхэтгэлийг гаргасан. Энэхүү ном зүйд монголын эрдэмтэн судлаачдийн философийн чиглэлээр туурвисан хамтын бүтээл, нэгэн сэдэвт бүтээл, гарын авлага, сурах бичиг, товхимол, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, шүүмж, орчуулгын бүтээл, эрдэм шинжилгээний хурал, өгүүллийн эмхэтгэл зэргийг хамруулжээ. Тус ном зүйг доктор (Ph.D) М.Золзаяа, доктор (Ph.D), дэд профессор Э.Жигмэддорж нар эмхэтгэж, академич Г.Чулуунбаатар, судлаач А.Жамбал нар редакторлажээ.