Нарны Эрчим Хүчний Ашиглалт

Нийтлэсэн: @superassist
Зохиогч:
Он: 2010
Хуудасны тоо:
Төрөл: Сурах бичиг, гарын авлага
Ангилал: Барилга угсралт

Хүн төрөлхтөн бий болсон цаг үеэсээ эрчим хүч ашиглаж эхэлсэн бөгөөд 19-р зууны эхэн үе хүртэл байгалийн сэргээгдэх эрчим хүч, түлшийг дулаацах, хоол бэлтгэхэд ашиглах болсоноор хүлэмжийн хийн ялгаралт ихсэж, уур амьсгал дулааран эргээд хүрээлэн байгаа орчин, хүн төрлөхтний аж амьдрал, эрүүл мэндэд муугаар нөлөөлөх болсон. Энэ ч үүлнээс дэлхийн улс