Өрөгт Бүтээцтэй Хувийн Орон Сууц

Нийтлэсэн: @superassist
Зохиогч:
Он: 2010
Хуудасны тоо:
Төрөл: Сурах бичиг, гарын авлага
Ангилал: Барилга угсралт

Дэлхийн байгаль экологийн асуудал хурцаар хөндөгдөж байгаа өнөө үед нийгэм, эдийн засгийн бүхий л салбарын өмнө түлш эрчим хүчний зүй бус хэрэглээнээс үүдэн гарч буй хор хөнөөлийг бууруулах, эрчим хүчний хомсдлийг арилгах түүнд нөлөөлөх гол хүчин зүйл болсон эрчим хүчний хэмнэлтийг бий болгох асуудал чухлаар тавигдаж байна. Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөр, Монгол улсын засгийн газрын хамтран хэрэгжүүлж буй Барилгын Эрчим Хүч Хэмнэлтийн